download
Tisztelt Ügyfelünk!  

Alulírott dr. Strasser Csaba Gábor, mint a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. „felszámolás alatt” (székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 5. Cg.: 13 10 041397, a továbbiakban: BRB Bank Zrt. „f.a.”) felszámolására kirendelt Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. által kijelölt felszámolóbiztos, az alábbiakról tájékoztatom.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Bicske és Biatorbágy fiókjaink határozatlan ideig zárva tartanak.

Amennyiben pénzbefizetést kíván eszközölni, kérjük, hogy a BRB Bank Zrt. „f.a.” Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50440016-10018534
számú számlájára a Takarékbank Zrt. fiókhálózatában tegye meg vagy átutalással teljesítse a fenti számlaszámra.
A közlemény rovatba kérem, hogy tüntesse fel a hitelszámot (pld.: 123456-123-123)

Információval és hitel moratóriummal kapcsolatban kérem írjon a kozpont@brbbank.hu email címre.

Üdvözlettel:
dr. Strasser Csaba Gábor s.k.
felszámoló biztos


S Z Á M L A S Z Á M V Á L T O Z Á S !

A BRB Bank Zrt. „f.a.” bankszámlaszáma 2019. május 1. napjával megváltozott és a korábbi, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vezetett 11500119-10001569 számú bankszámlája valamint az 583-as giro kóddal kezdődő ügyfél hiteltechnikai számlaszámok megszűntek, így ezekre a bankszámlaszámokra a továbbiakban hiteltörlesztést nem tud kezdeményezni.

A BRB Bank Zrt. „f.a.” 2019. május 1. napjától élő új bankszámlaszámának adatai a következők:
ÚJ Bankszámlaszám: 50440016-10018534
IBAN: HU03 5044 0016 1001 8534 0000 0000
Pénzintézet: Takarékbank Zrt.


Kérem, hogy a továbbiakban a BRB Bank Zrt. „f.a.”-val szemben fennálló fizetési kötelezettségei alapján valamennyi, a BRB Bank Zrt. „f.a.” részére kezdeményezett átutalást a fenti új bankszámlaszámra teljesítsen szíveskedjen!
A közlemény rovatba kérem, hogy tüntesse fel a hitelszámot (pld.: 123456-123-123)
Az átutalások és a hiteltörlesztés rendje a fentieken túl nem változik. A 2019. május 1-i dátumot követően az esetlegesen a korábbi számlaszámra indított átutalások — átmeneti intézkedésként — 60 napig még továbbításra kerülnek a BRB Bank Zrt. „f.a.” új bankszámlaszámára, ezt követően azonban a korábbi számlaszámra átutalt tételek visszafordításra fognak kerülni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a jelzett időpontot követően tévesen indított átutalási megbízások, valamint az emiatt bekövetkező törlesztési késedelem pénzügyi- és jogi következményei Önt fogják terhelni.

Szíves megértését és együttműködését előre is köszönöm!

dr. Strasser Csaba Gábor
felszámolóbiztos
BRB Bank Zrt. „f.a.”

Tisztelt Ügyfeleink!

Az OBA kártalanítási eljárása során igénybe vehető űrlapok (adatváltozás bejelentés, bankszámlaszám bejelentés, reklamáció) a bankfiókjainkon túl az alábbi oldalon is elérhetőek: OBA űrlapok
A kitöltött űrlapokat bármelyik bankfiókunkban leadhatják.

Ügyféltájékoztató az MNB intézkedések kapcsán

Aktuális információk Jegybanki alapkamat:

Időszak % mérték
2020.07.22-től         0,6