download

Nyitólap > Jogi nyilatkozat

 

Jogi nyilatkozat A weboldalaink megtekintésével Ön elfogadja a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet
(továbbiakban Hitelintézet)által ezen Jognyilatkozatban meghatározott feltételeket.
Kérjük, hogy ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.
  • Információk:

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Hitelintézetünk nem vállal felelősséget az adatok helyességéért,teljességéért, pontosságáért, az általa nyújtott szolgáltatások feltételeit az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett üzletszabályzatai és hirdetményei tartalmazzák.

  • Felelősség kizárás:

A Hitelintézet nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.
  • Személyes adatok védelme:

Azzal, hogy Ön az Interneten keresztül bármely személyes adatát elküldi a Hitelintézet részére, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Hitelintézet nyilvántartsa, kezelje. Hitelintézetünk kijelenti, hogy bármely, a weboldalakhasználata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. A Hitelintézet kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
  • Banktitok védelme:

A Hitelintézet kijelenti, hogy az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

  • Szerzői jogok:

A Hitelintézet weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik, ezért tilos a Hitelintézet előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni.
---

 

Vissza a nyitólapra